Екологія Німеччини Vspu

18.08.2015

Екологія Німеччини

Німеччина — невелика країна сравнеию з іншими, такими як, наприклад, Росія, США та ін. Але цій відносно невеликій площі зосереджений винятково могутній потенціал найбільш забруднюючих галузей: вуглевидобутку, чорної металургії, великій хімії. На території Німеччини розташовується приблизно 19 діючих АЕС, її пронизує найгустіша мережа автострад. Автотранспорт є одинм з головних джерел забруднення повітря.

В 60 – 70х рр. Німеччина була однією із найзабрудненіших країн світу. Рейн називали «стічною канавою Європи», а кислотні дощі зробили хворими близько 40% лісів країни. У НДР положення було ще складніше – більше 70% енергії тут вироблялося з бурого вугілля – самого брудного виду палива.

У 1994 році досліджували близько 105 міст країни по найважливіших екологічних показниках (повітря, вода, шум). Найбільша пляма забруднених міст проглядається на карті в Рейнсько-Рурському районі. А лідирував по чистоті навколишнього середовища маленьке містечко на південному заході Німеччини Шварцвальд. Але на початку 90-х багато що змінилося. Під тиском партії «зелених» були прийняті дуже серйозні міри для екологічного оздоровлення країни. Німецькі влади сосредодочили основну увагу на вирішення таких проблем як: — зниження забруднення навколишнього середовища; — раціональне використання питної води; — переробка промислових відходів; — утилізація побутових відходів; — використання альтернативних джерел енергії і т. д. На охорону навколишнього середовища витрачаються величезні кошти. Найбільші монополії індустрії («Байер» і ін) налагодили масове виробництво очисного устаткування, і ця сфера стала найдинамічнішою у всій індустрії Німеччини (тут зайнято більш 600 тис. чоловік; а в 2000 році буде приблизно 1 млн. чоловік).

Витрати принесли свої плоди: очистився Рейн – у ньому можна ловити рибу, перестав нависати смог над вугільно-металургійним Руром, чистіше стало повітря в інших містах. За деякими важливими показниками Німеччина стала лідером, а по вторинному використанню сировини вона досягла рекордних результатів.

У 2000 році уряд Німеччини під тиском партії «зелених» прийняло рішення поступово відмовитися від використання енергії атома. В результаті два (найбільш старих і малопотужних) вже припинили свою роботу, а до 2020 року планується зупинити і всі інші.

Іноземцю можуть показатися надмірними екологічні «строгості» повсякденного життя німців – так, склотару вони строго скидають у кілька контейнерів: зелені пляшки – в один особливий, світлі в інший і т. д. і до цього вже звикли усі.

Німеччина ставить перед собою завдання не зупинятися на досягнутому, а поліпшити справу в найближчі роки. Так, до 2005 року передбачається зменшити викиди СО2 на 20% порівняно з 1987 роком, і в енергетиці це уже відбувається. А це внесок в оздоровлення всієї екологічної обстановки в Центральній і Східній Європі.

Короткий опис статті: німеччина по російськи

Джерело: Екологія Німеччини — Vspu

Також ви можете прочитати