Економіка Німеччини. Особливості економічної системи Німеччини

19.02.2017

географія, економіка, пам’ятки
Всі статті: Статті з економіки:
Економіка Німеччини. Особливості економічної системи Німеччини

Федеративна Республіка Німеччина займає провідне місце у світовій економіці. У 2004 році за загальним обсягом ВВП ФРН займала третє місце, поступаючись лише США і Японії. Однак у зв’язку з різким економічним зростанням таких країн як Китай та Індія, в 2007 році Німеччина стала п’ятою державою світу за цим показником. В даний час Валовий внутрішній продукт за паритетом купівельної спроможності складає 2,833 трильйона доларів, або 34,400 доларів на душу населення. Примітно, що в 2007 році зростання ВВП Німеччини склав 2,6%.

В основу економічного розвитку Німеччини покладені принципи, що поєднують вільну ринкову економіку та її соціальну спрямованість. Така економічна модель дозволила Німеччині високими темпами перейти від повністю зруйнованого війною господарства до процвітаючої економіки, яка виробляє 30% від загального валового продукту Європи. В останнє десятиріччя відзначається неухильне зростання економічних показників, що свідчить про динамічний розвиток господарського комплексу країни.

Німеччина — високорозвинена індустріальна держава. При обмежених сировинних ресурсах економіка Німеччини великою мірою орієнтована на експорт. Визначальним чинником досягнення високої конкурентноздатності створюваної продукції стало забезпечення її високої якості. Це дозволило Німеччині стати лідером у зовнішній торгівлі Європи і збільшити експорт до 33% ВВП. Німеччина вивозить з країни машини, транспортні засоби, хімікати, метали, харчові продукти і текстиль.

Особливості економічної системи Німеччини

Німецька економіка процвітає, залучає велику кількість інвестицій завдяки добре розвиненій інфраструктурі, кваліфікованій робочій силі з ефективною мотивацією до праці.

В економічній системі ФРН можна виділити декілька специфічних рис. По-перше, вона організована за принципом так званої «соціальної ринкової економіки», яка характеризується поєднанням соціального балансу і ринкової свободи. Це передбачає зростання і диференціацію пропозиції на ринку поряд з перерозподілом доходу та прибутку у відповідності з особистісними досягненнями (а значить, високу мотивацію робітничого класу). Дана модель передбачає значною мірою вільні дії ринкових сил, однак основний акцент робиться на соціальному забезпеченні. Концепція соціальної ринкової економіки була вперше розроблена і реалізована Людвігом Ерхардом і Альфред Мюллер-Армакаом у 1947-1949 роках у цілях післявоєнного відновлення ФРН.

Основні характеристики даної економічної системи такі: — забезпечення повної зайнятості населення; — соціальна безпека, соціальна справедливість і соціальний прогрес (шляхом проведення державою заходів щодо перерозподілу у формі надання соціальної допомоги, соціальних пенсій та зрівнювальних платежів, субсидій, дотацій, прогресивної шкали прибуткового податку і т. д. через систему соціального забезпечення: пенсійне, медичне страхування, страхування по безробіттю та по догляду, від нещасного випадку; через трудове і соціальне законодавство); — приватна власність на засоби виробництва і вільне ціноутворення; — створення умов для конкуренції та забезпечення конкуренції (наприклад, шляхом антимонопольного законодавства, законів проти недобросовісної конкуренції); — свідома політика зміцнення кон’юнктури економічного зростання; — політика стабільної валюти (у тому числі через незалежний емісійний банк); — свобода зовнішньої торгівлі, вільний валютний обмін.

Статистичні показники Німеччини

(станом на 2012 рік)

Короткий опис статті: сільське господарство німеччини Економіка Німеччини. Особливості економічної системи Німеччини економіка, Німеччина, система, промисловість, фінанси, торгівля, ВВП, транспорт

Джерело: Економіка Німеччини. Особливості економічної системи Німеччини

Також ви можете прочитати