Про магістратурі як вищої ступені освіти і актуальності іноземної мови в

19.02.2017

Про магістратурі як вищої ступені освіти і актуальності іноземної мови в сучасній її структурі

Гумор – справжнє багатство! Купюри в пачці виглядають зовсім як справжні, до того ж і банківської перехоплені стрічкою. Але вдивіться

56 руб

Рекомендуються для вирощування великої розсади різних овочевих і квіткових, а також для вкорінення саджанців декоративних, плодових і

8 руб

2009/2010 Навчальний рік навчальний рік пройде під знаком Болонського процесу. У наступному році він повинен остаточно перетворити Європу в єдиний освітній простір. А з 1 вересня цього року в нього увійшла і Росія. Болонський процес замислювався в кінці минулого століття як відповідь на виклики глобалізації у сфері освіти. Сформоване до того часу в Європі єдиний економічний, фінансовий і політичний простір вимагало також освітньої уніфікації. Адже якщо людина народився і закінчив школу в одній країні, отримав диплом в іншій, а знайшов роботу в третій, зрозуміти, чого варті його кваліфікації, можна, лише навчившись порівнювати їх з тими, що отримані претендентами з інших частин об’єднаної Європи. А для цього треба не тільки визнавати дипломи і сертифікати один одного, але і зіставляти навчальні програми і курси, що вивчаються в рамках однієї спеціальності в різних країнах. Характерною рисою нашого часу є активно протікають у всіх сферах суспільного життя інтеграційні процеси. Важливим напрямком сучасної інтеграції – скасування соціально-культурних та освітніх бар’єрів, зближення систем освіти та прагнення Росії до світових стандартів і еквівалентності вищої освіти. У сучасному світі у відповідності з європейськими стандартами магістратура – це другий рівень вищої освіти. За встановленим порядком для зарахування до магістратури необхідно мати вищу освіту, тобто володіти дипломом спеціаліста (у Росії), бакалавра або магістра за іншою спеціальністю. Після переходу російських вузів на дворівневу систему навчання випускникам присвоюється ступінь бакалавра або магістра. Бакалаврат та магістратура це самостійні рівні вищої освіти. Для отримання ступеня бакалавра потрібно чотири роки навчання у вузі, ступеня магістра – шість років. При цьому для продовження навчання в магістратурі студенту необхідно скласти вступні іспити на конкурсній основі. Магістерські програми орієнтовані на ринок праці та на тісну співпрацю з роботодавцями. Крім того, вони враховують умови входження вітчизняної вищої школи в загальноєвропейську систему вищої освіти. Разом з тим поки зберігається ще один щабель вищої освіти – спеціаліст термін навчання якої становить п’ять років. Магістратура – це, перш за все, наукова школа, покликана підготувати випускників до наукових досліджень, озброїти їх сучасною методологією та методикою наукового пізнання. Магістратуру не має сенсу відкривати там, де немає науки. Слухачам магістратури навчальний план дозволяє свідомо вибирати базові та елективні курси, орієнтуватися в логіку вивчення навчального матеріалу, робити вибір потрібних дисциплін, самостійно визначати траєкторії свого навчання. Сьогодні в Росії близько 140 внз відкрили програми для магістрантів. У Москві їх сьогодні близько 30, в Санкт-Петербурзі – більше 15. І все ж така система залишається нововведенням для сучасної Росії. Які ж переваги даної багаторівневої системи освіти? У магістратури є й одна з важливих функцій – приймати в свої ряди дорослих людей, що прагнуть отримати другу (або більше) освіту.

Магістратура здатна виробити у випускника вузу універсальний підхід до конкретної професійної діяльності. Порівняно з іншими формами вищої освіти в магістратурі більше години і зусиль відводиться на дисципліни спеціалізації, дослідницькі проекти та виробничу практику. Завдяки цьому магістерські програми значною мірою націлені на потреби компаній-роботодавців. Магістри отримують комплекс компетенцій, що дозволяють відразу кваліфіковано виконувати певні функції, відповідно до визначеної спеціалізації. Для серйозного російського вузу магістратура – це можливість передати студенту знання, які не були включені (з тієї чи іншої причини) в досить жорсткі рамки стандартів повної вищої освіти. Магістратура дозволяє зробити плавний перехід з однієї спеціальності на іншу або доповнити базову освіту. Завдяки осмисленого вибору спеціалізації, у людини підвищується мотивація до навчання, а отже, і успішність. Одне з відомих переваг магістратури – облік індивідуальних потреб студентів. Студенти-магістранти можуть не тільки обирати окремі курси, але, що ще важливіше, визначати індивідуальну траєкторію навчання. Вона визначається самим магістрантом спільно з його керівником. Навчаючись в магістратурі, студент пише, захищає дисертацію, яка за пропонованим вимогам близька до кандидатської дисертації. Надалі (приблизно за рік-півтора після закінчення) випускник при бажанні і належному працьовитості цілком може свою випускну роботу довести до рівня кандидатського дослідження. Магістратури можна розглядати як реальну альтернативу другої вищої освіти. Магістерські програми побудовані таким чином, щоб давати поглиблені знання в цілому комплексі дисциплін. Студенти отримують навички дослідницької та викладацької роботи, вміє систематизувати і узагальнювати інформацію. В результаті у студентів формується адекватне уявлення про сучасній науці. Випускник магістратури – це професіонал в обраній спеціалізації, більш підготовлений до професійної діяльності, ніж бакалавр або спеціаліст. Специфіка підготовки магістрів полягає в розвитку інтегрованих компетенцій, тобто здатності приймати рішення, брати на себе відповідальність, проводити аналіз, здійснювати комунікативні функції. Випускники не тільки вміють користуватися готовими знаннями, але і виробляють нові, а що ще більш важливо – готові транслювати їх іншим особам. Але як би не була ця система зручна і приваблива (наприклад, взаємне визнання дипломів, єдині стандарти освіти або єдність підходів до освіти в цілому), щодо нашої країни з її особливостями на сьогоднішній день вона має і великі мінуси. які можна звести до наступного: По-перше, в Росії немає інфраструктури, типовою для англо-американської системи освіти, перш за все, мається на увазі бакалаврат. Ми звикли, що повноцінна вища освіта дає диплом спеціаліста, отучившегося 5-6 років. Тому на них в основному і попит, а бакалаври вважаються фахівцями з неповною вищою освітою і не можуть знайти роботу.

По-друге, болонська система передбачає єдину ступінь доктора наук. Однак згідно наукової табелі про ранги в Росії цей ступінь відповідає кандидату наук, а російський лікар – учений набагато більш високого рівня. По-третє, серед абітурієнтів магістратур, як і раніше, переважають випускники-спеціалісти, що не зовсім відображає суть даної структури. Тому сьогодні в магістратуру йдуть в першу чергу не влаштувалися ніде бакалаври, які свідомо мають меншу професійною підготовкою, ніж сьогоднішні фахівці, а це в свою чергу в майбутньому викличе ще більші нарікання щодо якості підготовки у вищій школі. «У зв’язку з цим, прискорене впровадження Болонської системи в Росії залишає багато питань». По-четверте, при переході на дворівневу систему дуже важлива також академічна мобільність. Сучасні тенденції освіти, розвиток нових комунікативних систем, стрімкий розвиток інтернет, міжнародні проекти, які освоюють нові економічні та географічні простори – всі ці галузі і напрями вже давно не просять, а вимагають від своїх співробітників та претендентів на роботу чітких і стабільних знань не тільки англійської, але і польської, німецької, французької. Студенти магістратури, які володіють іноземними мовами, мають великі привілеї на відміну від їх колег, які не знають мови. Є маса прикладів того, що в московських вузах студенти-магістранти мають можливість протягом одного семестру навчатися в університетах Франції, Німеччини, Великобританії, Іспанії та інших європейських країн. Неможливо не погодитися з тим, що кандидат із західним дипломом магістра в очах роботодавця набуває додаткові бали. Однак за останніми даними ЮНЕСКО, Росія входить в десятку країн світу, що посилають за кордон найбільше число студентів, а значить, можливості наших хлопців ростуть.

Хармс представив в Союз поетів два зошити з віршами і заповнив полагавшуюся анкету. В них він вказав своє прізвище як «Ювачев-Хармс» і псевдонім «Хармс». У графі «освіта, знання іноземних мов» написав: «Скоро буде вища. Знаю німецьку та англійську». На питання про відношення до військового обов’язку Хармс відповів молодий ще» (йому було 19 років). У більшості ж інших граф анкети він вписав нарочито інфантильне «незнаю». Ранні вірші Хармса, представлені в Союз поетів, орієнтувалися насамперед на усне виголошення, на скандовку. Тому за їх тексту скрізь розставлені наголоси, що вказують на ритмічні акценти. У віршах чистий заум з руйнуванням форми слів чергувалася з заумью семантичної руйнуванням сенсу на рівні синтаксису. Так, наприклад, вірш «Землю, кажуть, винайшли конюхи» починається з фонетичної гону (цей шматок тексту Хармс позначає як «вступ»): вертон± фініки±ю зерном шельдону± бисире±ла у зака±та криволи±кім типуно±м полумена зырыня± калиту±шу шельдону±P а триває заумью семантичної: прочинила портсигари від шумовок заслоня і валяша як реп’ях з’їв малиновий пиріг трохи почувши між крісел пероченье ранда±ша разгогулину повісив варинцами на вухах Іра маленька лялька хоче ка±кати за моря під сорочку біля пупа і в снігу ліхтаря

6. Проектний підхід у викладанні іноземних мов на сучасному етапі

Короткий опис статті: навчання в німеччині магістратура Сучасні тенденції освіти, розвиток нових комунікативних систем, стрімкий розвиток інтернет, міжнародні проекти, які освоюють нові економічні та географічні простори – всі ці галузі і напрями вже давно не просять, а вимагають від своїх співробітників та претендентів на роботу чітких і стабільних знань не тільки англійської, але і польської, німецької, французької. Студенти магістратури, які володіють іноземними мовами, мають великі привілеї на відміну від їх колег, які не знають мови. Є маса прикладів того, що в московських вузах студенти-магістранти мають можливість протягом одного семестру навчатися в університетах Франції, Німеччини, Великобританії, Іспанії та інших європейських країн. Неможливо не погодитися з тим, що кандидат із західним дипломом магістра в очах роботодавця набуває додаткові бали. Однак за останніми даними ЮНЕСКО, Росія входить в десятку країн світу, що посилають за кордон найбільше число студентів, а значить, можливості наших хлопців ростуть. Сьогоднішня реальність, за словами першого проректора – проректора з навчальної роботи РУДН Олександра Єфремова, показує, що часи закритих економік і ринків праці пройшли. «Якщо випускники вузів Росії в умовах світової конкуренції хочуть виявитися затребуваними, вони повинні бути не тільки відмінними професіоналами, але пройти рівні навчання, які визначені світовим співтовариством.

Джерело: Про магістратурі як вищої ступені освіти і актуальності іноземної мови в сучасній її структурі

Також ви можете прочитати