Програма дисципліни «Сучасна Німеччина політика, економіка, суспільство.

19.02.2017

Програма дисципліни «Сучасна Німеччина: політика, економіка, суспільство» | Авторська платформа Pandia.ru

Програма дисципліни «Сучасна Німеччина: політика, економіка, суспільство»

Уряд Російської Федерації

Державне бюджетне освітня установа

Рекомендована секцією УМЗ

«Політологія»

Голова

В. А. Касамара _______________

« ____» ___________2010 р.

Схвалена на засіданні кафедри

Підручника, в повній мірі відповідає потребам курсу «Сучасна Німеччина: політика, економіка, суспільство», в даний час немає. У зв’язку з цим готується рідер для ознайомлення слухачів з базовими джерелами.

· Відвідуваність лекцій

· Робота на семінарських заняттях (участь в дискусіях)

· Домашнє завдання

· Залік

Алгоритм формування оцінки такий:

· вага відвідуваності лекцій W відвідуваність лекцій = 0,2

· вага роботи на семінарах W робота на семінарах = 0,2

· домашнє завдання W домашнє завдання = 0,3

· відповідь на заліку W відповідь на заліку = 0,3

Результуюча оцінка в десятибальною шкалою (Орез) є сума чотирьох оцінок за відвідуваність лекцій (Про відвідуваність лекцій.), роботу на семінарах (Про робота на семінарах), домашнє завдання (Про домашнє завдання) та відповіді на заліку (Про відповідь на заліку):

Орез = (Wпосещаемость лекцій х Про відвідуваність лекцій) + (W робота на семінарах х О робота на семінарах ) + (Wдомашнее завдання х Про домашнє завдання) + (W відповідь на заліку х Про відповідь на заліку)

Залік отримують студенти, які набрали чотири або більше чотирьох балів (Орез ≥ 4)

IV . Зміст програми

1. Від Веймарської Республіки (1918) до возз’єднання Німеччини (1990): основні проблеми політичного і економічного розвитку

Веймарська Республіка як перше демократична держава на території Німеччини. Особливості національної політичної системи і проблеми репарацій. Нацистська Німеччина. Проблеми становлення Західної та Східної Німеччини. Возз’єднання Німеччини В 1990 Році.

Ватлин Олександр, Німеччина у ХХ столітті. М. РОССПЭН, 2002 (друге видання – 2005).

Історія Німеччини. Навчальний посібник. у 3 тт. 2-е изд. Під загальною ред. Б. Бонвеча, Ю. В. Галактіонова. М. 2008

Додаткова література :

Die Weimarer Republik, Band I (1919-1923), Das schwere Erbe http://www. stmuk. bayern. de/блц/web/100081/index. html

Die Weimarer Republik, Band III (1929-1933), Das Ende der Demokratie http://www. stmuk. bayern. de/блц/web/100083/index. html

Nationalsozialismus II, http://www. bpb. de/publikationen/,0,0,Nationalsozialismus_II. html

2. Політична система Німеччини: парламентаризм і проблеми федералізму

Основи сучасної політичної системи Німеччини. Бундестаг і Бундесрат в політичній системі Німеччини. Сучасні тенденції розвитку німецького федералізму. Виникнення сучасної партійної структури в Німеччині.

Основна література :

Rudzio Wolfgang (1996): Das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Opladen

Додаткова література :

Бусигіна В. М. Регіони Німеччини, М. РОССПЭН, 2000.

Мейер Хайнріх Йоханнес, Розподіл фінансової влади у федеративній державі.// Федералізм російське і міжнародний вимір (ред. Рафаель Хакімов). Казань 2004.

Benz Arthur, Reformpromotoren oder Reformblockierer? Die Rolle der Parteien im Bundesstaat. Aus Politik und Zeitgeschichte (B 29-30/2003)

http://www. bpb. de/publikationen/HF9KA2,2,0,Reformpromotoren_oder_Reformblockierer_die_rolle_der_parteien_im_bundesstaat. html#art2

Jesse Eckhard, Reformvorschläge zur Änderung des Wahlrechts, Aus Politik und Zeitgeschichte (B 52/2003) http://www. bpb. de/publikationen/NAJBND,0,Reformvorschl%E4ge_zur_%C4nderung_des_Wahlrechts. html

Margedant Udo, Die Foderalismusdiskussion in Deutschland. Aus Politik und Zeitgeschichte (B 29-30/2003)

http://www. bpb. de/publikationen/TQTJQZ,0,Die_F%F6deralismusdiskussion_in_Deutschland. html

Parlamentarismus, Aus Politik und Zeitgeschichte (B 50-51/2004). http://www. bpb. de/publikationen/MBCLUA,0,0,Parlamentarismus. html

3. Економічний розвиток Німеччини

Реформи Ерхарда та «економічне диво» 50-х. Соціальне ринкове господарство Німеччини і «кейнсіанство » Уряд Шрьодера (1998) і період ринкового оновлення німецького господарства.

Основна література :

Соціальне ринкове господарство в Німеччині: Витоки, концепція, практика / А. Ю. Чепуренко (заг. ред.). – М. РОССПЭН, 2001.

Ламперт Х., » Соціальна ринкова економіка: Німецький шлях / Пров. з ньому. – М. Справа, 1994.

Додаткова література :

Marktwirtschaft und Sozialstaat: Zukunftsmodell fur Deutschland, Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 43/2005) http://www. bpb. de/publikationen/SWJHTJ,0,Marktwirtschaft_und_Sozialstaat%3A_Zukunftsmodell_f%FCr_Deutschland. html

4. Проблеми суспільного розвитку Німеччини

Політика і мас-медіа. Еліти в Німеччині. Проблеми мігрантів у Німеччині. Міграція до Німеччини і ринок праці. Соціальне розшарування в Німеччині: бідність і багатство в Німеччині

Література :

Каширских Олег, Політичні партії Німеччини в контексті модернізації політичної комунікації. Поліс, 2009. № 2. C. 108-130.

Medien und Politik, Aus Politik und Zeitgeschichte (B 49-50/2003) http://www. bpb. de/publikationen/PJI73L,0,0,Medien_und_Politik. html

Eliten in Deutschland, Aus Politik und Zeitgeschichte (B 10/2004) http://www. bpb. de/publikationen/7PJD1G,0,0,Eliten_in_Deutschland. html

Umgang mit Migrantinnen und Migranten, Aus Politik und Zeitgeschichte (B 26/2003) http://www. bpb. de/publikationen/NBAFT3,0,0,Umgang_mit_Migrantinnen_und_Migranten. html

Migration und Arbeitsmarkt,

Zustand der Gesellschaft — Armut und Reichtum, Aus Politik und Zeitgeschichte (B 29-30/2002) http://www. bpb. de/publikationen/Z0DIE2,0,0,Zustand_der_Gesellschaft_Armut_und_reichtum. html

V. Теми домашнього завдання

Теми домашнього завдання будуть обговорюватися на одному з семінарських занять

VI. Контрольні питання до заліку

1. Поразка Німеччини в I Світовій війні та політичні реформи.

2. Особливості конституції Веймарської республіки.

3.Проблема репарацій як фактор внутрішньополітичного розвитку Німеччини.

4. Причини виникнення націонал-соціалістичної диктатури

5. Політична структура і економічна політика гітлерівської Німеччини

6. Союзницька окупація Німеччини () і поділ Німеччини на два табори.

Короткий опис статті: сучасна німеччина

Джерело:

Програма дисципліни «Сучасна Німеччина: політика, економіка, суспільство» | Авторська платформа Pandia.ru

Також ви можете прочитати