Сучасна економіка Німеччини, Контрольна.ру

19.02.2017

Сучасна економіка Німеччини

Зміст Вступ. 3

1. Коротка інформація про країну. 4

2. Структура економіки Германии7

3. Сучасна економіка Німеччини..10

3.2. Про розвиток ситуації в економіці Німеччини в 2008-2009 роках.13

4. Місце Німеччини в світовій економіці. 15

Висновок.20

Список використаної літератури. 21

Програми. 22

Вступ В даний час Німеччина є найбільшим державою ЄС, як за чисельністю населення, так і за рівнем розвитку економіки. У той же час, Німеччина пройшла довгий шлях до економічних вершин світу. Так, практично всю другу половину 20 століття Німеччина була розділена на дві держави з різними економічними системами. Об’єднання Німеччини у 1990 році, з одного боку, дало поштовх до нового розвитку, з іншого-виявило проблему значної диференціації східної і західної частин країни за багатьма найважливішими економічними показниками — рівень безробіття, чисельність зайнятих, обсяг ВВП і т. д.

Сьогодні Німеччина є «сверхиндустриализованной країною». Це означає глибоку спеціалізацію у світовому поділі праці на виробництві промислової продукції, більш високу частку промислової продукції в експорті щодо інших розвинених країн.

Німеччина на сьогоднішній день, одна з небагатьох країн Європи, яка притягує до себе погляди економістів, політиків своїми корінними змінами, сміливими рішеннями в області економіки і політики.

Тому тема роботи важлива і актуальна.

Мета роботи полягає в аналізі сучасного стану економіки Німеччини та її ролі та місця у світовому господарстві.

Для досягнення даної мети в роботі були поставлені завдання:

— дати коротку інформацію про країні;

— вивчити структуру економіки Німеччини;

— охарактеризувати сучасний стан і розвиток економіки Німеччини;

— показати місце Німеччини в світовій економіці.

Список літератури 1. Авдокушин Е. Ф. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. М. Маркетинг, 2007.

2. Борисов С. Німеччина та її економіка // Економіка і життя. 2008. 47. С. 32-34.

3. Бітюков С. Економіка Німеччини // Економіка і життя. 2008. 34. С. 23-25.

4. Высторопский Н. Галузева структура економіки Німеччини // Меімо. 2008. 4. С. 33-35.

5. Ермаченков В. Росія — Німеччина: товарообіг зростає, незважаючи ні на що // http://www.finam.ru. 17.04.2009.

6. Рігер Р. Економічна історія Німеччини. — М. Инфра-М, 2007.

7. Еффенберг Т. Заммер М. Історія Німеччини в Новітнє час. — М. МЮИ, 2007.

8. http://www.rfhwb.de — офіційний сайт Торгово-економічного бюро при посольстві Росії в Німеччині

9. Показники економіки ФРН. 2008 — 2009 р. р. // Сайт все про Німеччини// http://www.de-web.ru/article/a-420.html.

Схожі роботи

ФРН по праву називають одним з «локомотивів» світової економіки. За рівнем економічного розвитку, величиною економічного потенціалу, часткою у світовому виробництві, ступеня залучення в міжнародний поділ праці та іншим найважливішим критеріям вона відноситься до числа найбільш високорозвинених держав світу, входить в так звану «велику сімку».

ФРН по праву називають одним з «локомотивів» світової економіки. За рівнем економічного розвитку, величиною економічного потенціалу, часткою у світовому виробництві, ступеня залучення в міжнародний поділ праці та іншим найважливішим критеріям вона відноситься до числа найбільш високорозвинених держав світу, входить в так звану «велику сімку».

Банківська система і сучасна економіка. При переході до ринкової економіки не так вже й багато факторів можуть зрівнятися за своєю значимістю зі стабільною і активно функціонуючої структурою комерційних банків та ефективною системою управління фінансовими і кредитно-грошовими відносинами.

Гострий економічна криза, з якою зіткнулися багато країн на початку 80-х років, зажадав перебудови державного регулювання економіки, переходу до розвитку ринкових відносин. Основними напрямками реформ стали приватизація (перехід державного майна в приватні руки), лібералізація цін, фінансова стабілізація (боротьба з інфляцією, зміцнення курсу національної валюти).

Економічна наука займається дослідженням нормальної життєдіяльності людського суспільства; вона вивчає ту сферу індивідуальних і суспільних дій, яка найтіснішим чином пов’язана зі створенням і використанням матеріальних основ добробуту.

Світова економіка може бути оцінена по-різному, в залежності від використовуваної моделі, і ця оцінка може бути також представлена в різних варіантах. Світова економіка невіддільна від географії і екології Землі, і тому є не зовсім коректним оцінювати світову економіку як якусь відокремлену систему.

Метою нашої роботи є поглиблення знань про особливості державного будівництва Німеччини в новітній час і розвитку правової системи Німеччини. Для досягнення мети планується розв’язання кількох завдань: — охарактеризувати ситуацію, що склалася в Німеччині наприкінці Першої світової війни; — розглянути державне пристрій післявоєнної Німеччини; — охарактеризувати Веймарську конституцію; — розглянути період стабілізації капіталізму в Німеччині і зародження німецького фашизму; — а також розглянути прихід до влади нацистів.

Проведемо порівняльний аналіз Цивільного кодексу РФ, Цивільного уложення Німеччини і торгового уложення Німеччини за окремими критеріями. 1. Особи в міжнародному приватному праві Цивільний кодекс Російської Федерації Цивільне законодавство визначає правове становище учасників громадянського обороту, підстави виникнення і порядок здійснення права власності та інших речових прав, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності (інтелектуальної власності), регулює договірні та інші зобов’язання.

Громадянське законодавство визначає правове становище учасників громадянського обороту, підстави виникнення і порядок здійснення права власності та інших речових прав, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності (інтелектуальної власності), регулює договірні та інші зобов’язання.

Цивільний Кодекс РФ Норми цивільного права знаходять своє вираження в статтях різних нормативних правових актів, які прийнято називати джерелами цивільного права. Їх сукупність традиційно охоплюється поняттям «цивільне законодавство».

1. Порівняльний аналіз Цивільного кодексу РФ, Цивільного уложення Німеччини і торгового уложення Німеччини Цивільний кодекс Російської Федерації Цивільне законодавство визначає правове становище учасників громадянського обороту, підстави виникнення і порядок здійснення права власності та інших речових прав, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності (інтелектуальної власності), регулює договірні та інші зобов’язання.

Введення Прийняття Федерального закону «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» було продиктовано явищем масового туризму в Росії, і, отже, виникненням необхідності державного регулювання туристичної галузі, а також утворенням різних туристських об’єднань, асоціацій, спеціалізованих туристських видань як для професіоналів у сфері туризму, так і для туристів.

Вступ Мета даної роботи: Провести порівняльний аналіз Цивільного кодексу Російської Федерації; Цивільного уложення Німеччини і Торгового уложення Німеччини. Розглянути зобов’язання в міжнародному приватному праві. Центральне місце в міжнародному приватному праві посідає регулювання договірних зобов’язань.

Короткий опис статті: сучасна німеччина В даний час Німеччина є найбільшим державою ЄС, як за чисельністю населення, так і за рівнем розвитку економіки. У той же час, Німеччина пройшла довгий шлях до економічних вершин світу. Так, практично всю другу половину 20 століття Німеччина була розділена на дві держави з різними економічними системами. Сучасна економіка,Німеччини

Джерело: Сучасна економіка Німеччини — Контрольна.ру

Також ви можете прочитати